oyaqکانون فرهنگی هنری اویاق (بیدار)-رشت

global iran gilan rasht Jamaran oyaq
oyaqکانون فرهنگی هنری اویاق (بیدار)-رشت

اعضای این کانون متشکل از قومیتهای گیلک،ترک،تالش،تات،لر،کرد و اهوازی در کنار هم با صمیمت فعالیت می کنند.

پیوندهای روزانه

۸ مطلب در شهریور ۱۳۹۷ ثبت شده است

منشور وحدت ملی آذربایجان

مدیر سایت | پنجشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۷، ۰۱:۵۳ ق.ظ

«اولو تانرینین آدی ایله»


منشور وحدت حرکت ملی آزربایجان

(ترجمه)


قیام برعلیه نابرابریها، بی عدالتیها و تبعیضها، با هدف استقرار دموکراسی و حاکمیت دولت حقوق، در سرزمینی که ایران نامیده می شود از قیام مردمی در شهر تبریز آغاز و پس از مدتی کوتاه به سایر شهرها کشیده شده و منجر به انقلاب و سرنگونی رژیم شاهنشاهی گردید. اینک پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب، هیچ یک از آمال ملتها و در راس آن ملت آزربایجان که نقش به سزایی در پیروزی انقلاب داشت به ثمر نرسیده است. 

در حال حاضر خواستهای ملت تورک آزربایجان برای رسیدن به آزادی و بهره مندی از رفاه و عدالت اجتماعی، داشتن امنیت و امید به آینده ای بهتر در بستری از احترام به همزیستی چند فرهنگی هرگز تحقق نیافته است. برعکس اوضاع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و حتی اخلاقی، به بن بست رسیده است.

چنانکه در هیچ دین، ایدئولوژی، عرف و قانونی، تحقیر و تمسخر دیگر ملتها پذیرفتنی نیست هنوز هم شاهد هستیم در این جغرافیای سیاسی ملت تورک و سایر ملل و اقوام غیر فارس همواره در معرض تحقیر قرار دارند و از ابتدایی ترین حقوق انسانی نیز برخوردار نیستند. 

مواجهه غیر انسانی فوق الاشاره  در راستای سیاست یکسان سازی با هدف استحاله  فرهنگ و هویت ملی تورک آزربایجانی در یکصد سال اخیر از خاندان پهلوی آغاز و با روشهای متفاوت تا زمان حال ادامه پیدا کرده است و سقوط سلطنت خاندان پهلوی هرگز به از میان رفتن تبعیض و ستم ملی منجر نشده، بلکه شکل ظاهری حاکمیت تغییر نموده و ماهیت ضد تورک آن حفظ و گسترش یافته است و به جد می توان گفت که سیستم نژاد پرست حاکم دنباله روی رژیم شوونیستی پهلوی بوده است. 

در طول دوران حکومت جمهوری اسلامی نیز شاهد تجزیه آزربایجان به استانهای کوچکتر، تحریف حدود و اسامی جغرافیایی به نفع شوونیسم فارس با هدف اختلاف افکنی میان ملت آزربایجان و اقوام و ملل همسایه و زمینه سازی برای درگیری های آتی با امید به تحلیل بردن پتانسیل آزادی خواهانه ی ملل تحت ستم و در نهایت تداوم اسارت آنان در درون زندان ملل، تاراج و از بین بردن میراث باستانی، تاریخی و فرهنگی آزربایجان در تمامی  شهرهای آزربایجان از جمله تبریز، اورمو، اردبیل، زنجان، همدان، اراک، قزوین، قم، قروه، بیجار، سونقور(سنقر)، اهر، سراب، مراغه، آستارا، انزلی ، خیاو(مشکین شهر)، کلیبر، خوی، تیکان تپه (تیکاب)، سینان داش (سنندج)، سویوق بولاق(ماهاباد)، سولدوز(نقده)، ماکو، سالماس و...  بودیم که به بهانه های مختلف تخریب و به یغما برده شده و یا تبدیل به مراکز درآمد تعدادی  مشخص  شده اند. هم زمان اقتصاد آزربایجان را چنان زمین گیر و فلج نموده اند و عرصه را بر سرمایه گذاران و تولید کننده گان تنگ کرده اند تا ناگزیر به مهاجرت از آزربایجان شوند.  

در طول نزدیک به چهل سال اخیر حتی یک طرح زیر بنایی کلان  در جهت توسعه اقتصادی آزربایجان اجرا نشده است، منابع و ثروتهای طبیعی آزربایجان مانند معدن سونگون، معادن طلای تیکان تپه، سراسکند(هشترود) و اندریان، به سرعت در حال یغما و نابودی است. خشکاندن دریاچه اورمو، عدم اجرای اصول مترقی قانون اساسی مبنی بر حق آموزش و تحصیل به زبان مادری، عدم وجود رسانه جمعی( دیداری، شنیداری، نوشتاری) به صورت سرتاسری به زبان تورکی و متناسب با فرهنگ ملت تورک آزربایجان از دیگر مطالبات تحقق نیافته ای است که نه تنها چشم اندازی برای تحقق آن دیده نمی شود بلکه در هر فرصت و وسیله ای تورک آزربایجانی مورد تحقیر و اهانت سیستماتیک  قرار میگیرد. به طور مثال توهین روزنامه حکومتی ایران، که منجر به قیام میلیونی ملت آزربایجان در نیمه اول خرداد سال 1385 شد و با شعار ماهیتی"هارای هارای من تورکم" خط بطلانی کشید بر حدود یک قرن سیاست آسمیلاسیون شوونیسم فارس با امید نابودی ملت تورک آزربایجان. و به موازات آن، مظالم اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- سیاسی و همچنین تاراج منابع روزمینی و زیرزمینی و سرزمینی آزربایجان با شدت و حدت تمام بدون وقفه ادامه دارد.

و هزاران مصیبت و فلاکت دیگر نیز گریبان گیر آزربایجان است که توضیح آن نیازمند قلم فرسایی های بسیار می باشد. 

تورک آزربایجانی در این پروسه تاریخی حوادث تلخ متعددی را تجربه کرده و خواستهای خود را به دفعات در زمانهای مختلف به اشکال مدنی گوناگون مطرح و مستند نموده است. در نهایت ملت و اندیشمندان آزربایجان تداوم عناد ورزانه مظالم گوناگون از جمله توطئه ننگین خشکاندن دریاچه اورمو را به عنوان مواجهه ی نا امید کننده نژاد پرستان فارس و سیستم شوونیستی با مطالبات  و حتی بقای ملی خویش تلقی می نماید واعلام می دارد با لحاظ برخوردهای سرکوبگرانه و غیر انسانی دستگاههای امنیتی در مقابل مطالبات و اعتراضات بر حق و مسالمت آمیز و مدنی ملت آزربایجان، باب هر گونه تعامل نا برابر  تا به رسمیت شناخته شدن هویت ملی آزربایجان و محقق شدن بخشهایی از حقوق حقه و قانونی ملت آزربایجان منتفی است. 

و هر گونه مذاکره ای را موکول به شرایطی میداند که با یَد قدرت ملت آزربایجان پشتوانه ی لازم و کافی در عقبه ی هر مذاکره کننده ی حرکت ملی آزربایجان بوده باشد. 

آزربایجان راه خود به سوی سعادت و آزادی را تمییز داده و در باب چه باید کرد با آگاهی و شعور و به دور از هر گونه ساده انگاری  و فرصت دادن به دست دشمنان، دیگر فریب وعده ها و مستمسکه های دروغین را نخواهد خورد و با تکیه بر موازین حقوق بین الملل و هویت ملی و پیشینه تاریخی خود در حرکتی یک پارچه فقط و فقط به منافع و آینده خود اندیشیده و پیش خواهد رفت و بازیچه و نردبان هیچ فرد و گروه  و جریانهای سوء استفاده محور مرکز گرا نخواهد شد . 

انسان آزربایجانی به واسطه آگاهی از حقوق  "ملی" ، "انسانی" ، "طبیعی" و حقوقی که پروردگارش به او داده و بازپس گرفتنی نیست و همچنین حقوقی که به واسطه عضویتش در جامعه بشری و براساس موازین حقوق  بین الملل از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر - اعلامیه جهانی حقوق کودک - کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی - کنوانسیون حقوق فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی – کنوانسیون حقوق زنان – کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی وسایر اعلامیه ها و معاهدات بین المللی کسب نموده ، خود را صاحب حق می داند و کسی نمی تواند با استناد به تفاوت فرهنگ ، زبان و ملیت در حق او اجحاف کند و تحت عنوان "امت واحده" ، " تمامیت ارضی" و تحمیل زبان فارسی جهت "وحدت ایران" او را خرده فرهنگ قلمداد نموده و از بسیاری از حقوق مسلم خود محروم و حیثیت و غرور ملی او را پایمال  کند. انسان آزربایجانی عدم احقاق خواستهایش  را مصداق نقض آشکار فرامین الهی و حقوق بشر و نمونه بارز نژاد پرستی سیستم حاکم  ایران می داند و برای بدست آوردن حق تعیین سرنوشت خود که جزء مصادیق قواعد آمره بین المللی است مبارزه می نماید . 

در این مرحله از مبارزه لازم است تا تمامی گروهها و تشکلهای فعال در بستر حرکت ملی آزربایجان به همراه اقشار جامعه با هر طرز فکر و اندیشه ای مبتنی بر حقوق ملی، تمامی تفاوتهای  سلیقه ای را کنار گذاشته و با رعایت اصول دمکراتیک همه باهم برای یک هدف به مثابه جبهه ایی واحد، حول محور وطن و ملت گرد هم آیند و به هیچ چیز به غیر از منافع آزربایجان فکر نکنند. ضمن اظهار برادری و حمایت همه جانبه از حقوق ملی- مدنی و فرهنگی اقوام تورک و سایر اقوام همسایه و تحت ستم نیز چنین انتظاری در قبال خواستهای مدنی شان داریم و اعلام می کنیم که از تمامی حرکات حق طلبانه دموکراتیک و دموکراسی خواهانه به شرط احترام متقابل و به رسمیت شناختن حقوق ملی- سرزمینی سایر ملل و اقوام، حمایت می نماییم.

ملت آزربایجان آگاه به هویت ملی خویش می باشد، ملتی که بر اثر پروسه تاریخی هزاران ساله بوجود آمده و تمام تعریف های حوزه سیاسی مرتبط با ملت و تفکر حقوق اصالت عیان و اصالت اراده ملت در حوزه حقوق، ملت بودن  آزربایجان را همپوشی و ثابت می کند. ملتی که دارای فرهنگ و تجربه دولت داری  بوده و آحاد جامعه ی آن غم ها و آرزوهای مشترک داشته و برنامه ای مشترک برای آینده دارند و با توجه به قواعد آمره بین المللی حق حاکمیت بر سرنوشت خود و تاسیس دولت-ملت  مدرن را حق مسلم خویش می دانند و برای رسیدن به این مقصود، خود را محق به استفاده از تمامی روشهای مبارزاتی می دانند اما با تکیه بر خود آگاهی ملی و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی استراتژی متقابل مقاومت فرهنگی را انتخاب نموده واز کلیه روشهای مبارزه  مدنی از جمله حرکات اعتراضی مسالمت آمیز، اقدامات سمبولیک، اقدامات آموزشی و پرورشی و تربیتی و روشنگری، مبارزه منفی، اقدامات نخبگان و فعالیتهای لوبیستی و مهمتر از همه اقدام برای "همبستگی ملی" بهره می جوید. ما اتحاد و همبستگی ملی را تنها راه و رمز موفقیت می دانیم و بدینسان همگان را به اتحاد ملی دعوت می نماییم. این همبستگی می تواند با در نظر گرفتن شرایط امنیتی موجود به شرط حفظ امنیت افراد در گروههای کوچک و بزرگ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، ورزشی باشد. 

فعالین حرکت ملی آزربایجان در شرایط فعلی کارشکنی ها و تهاجمات مستقیم سیستم تمامیت خواه و نهاد های ن‍‍‍ژاد پرست  فارس و غرض ورزان به همگرایی و وحدت فکری و عملی نخبگان حرکت ملی آزربایجان را بزرگترین مانع در همبستگی مبارزاتی بر علیه جریانهای نژاد پرست و مخالفان حق تعیین سرنوشت و سعادت ملت آزربایجان می دانند. لذا به نظر اکثر فعالان حرکت ملی آزربایجان ضروری است تا حرکت با تبیین شرایط ، اصول پذیرفته شده از طرف اکثر فعالان را وجه مشترک حرکت قرار دهد، زیرا که تکیه بر اصول و اهداف مشترک می تواند میزانی را برای شناسایی گروه های نفوذی و انحرافی که می خواهند با مانور روی کف مطالبات ملت آزربایجان همبستگی ملی آنها را برای هدف هایی غیر از آمال ملی آزربایجان بسیج کنند به دست دهد و از طرفی خط قرمز و مشخصه ای برای شناخت فعالین حرکت ملی آزربایجان باشد. 

در همین راستا  جمعی از فعالین سرشناس و با سابقه در بطن حرکت ملی آزربایجان در هماهنگی و اجماع برای تبیین خواستهای بنیادین حرکت ملی آزربایجان، اصول و اهداف مشترک  جهت اتحاد و انسجام فعالین حرکت ملی آزربایجان را در نه ماده به شرح ذیل اعلام می نمایند : 

 

1 - حرکت ملی آزربایجان یک حزب و یا تشکیلات نیست بلکه جریانی "مدنی" و مدرن است که مبارزه با نژاد پرستی و تلاش برای بدست آوردن حق تعیین سرنوشت ملت تورک آزربایجان و دفاع در برابر تهاجمات به منافع ملی را جزء مصادیق بارز قواعد آمره بین المللی دانسته و با تکیه بر اصول دموکراسی به خصوص پلورالیسم و تولرانت ملی، سیاسی و مذهبی برای احقاق حقوق فردی و ملی ملت آزربایجان مبارزه می کند واز اهداف آن تحقق عدالت و بازسازی هویت ملی، حفظ ارزشها، باورها، عرفها، عادات، نمادها و میثاقهای ملت آزربایجان و در راس آنها حق تعیین سرنوشت و حاکمیت بر مقدرات خویش میباشد.

۲ - انسجام سرزمین تاریخی آزربایجان و حق احیا و تسلط کامل بر آن جزء حقوق مسلم ملت آزربایجان بر اساس نُرم های حقوق طبیعی و بین الملل بوده و جزء اصول لاینفک و بلامنازع حرکت ملی آزربایجان میباشد.

3 - آزربایجان سرزمینی استراتژیک، منعم و از تمام جهات طبیعی و زمین شناختی فوق العاده غنی می باشد که با برنامه ریزی صحیح مبتنی بر آینده نگری با اتکا بر اساسی ترین سرمایه آزربایجان یعنی ملت پر استعداد و با شعورش می تواند عالی ترین سطح رفاه را برای ملتش به ارمغان آورد. حرکت ملی آزربایجان برای حصول منافع ملی و صرف درآمدهای ملی جهت توسعه و پیشرفت آزربایجان را سیستم اقتصاد آزاد و منافع مشترک تجاری در ارتباط دوستانه با تمامی ملل جهان می داند . 

4 - حرکت ملی آزربایجان جریانی عدالت محور می باشد و به ابناء بشر فارغ از نژاد و جنسیت به عنوان انسان نگریسته و به حقوق فردی و اجتماعی انسانها بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق بشر و میثاق های آن معتقد و پایبند می باشد و آنها را محترم، قابل قبول و قابل اجرا می داند و حقوق زنان را از مردان متمایز نمی کند. زنان محق برخورداری از حقوق یک انسان کامل طبق کنوانسیون حقوق زنان هستند. 

5 - حرکت ملی آزربایجان با ایمان به آزادی فکر و عقیده، باورهای دینی و معنوی انسانها را محترم می داند و تمامی افراد را در انجام امور دینی و بیان افکار و عقاید  خود آزاد می داند به شرطی که مزاحم و ناقض آزادی و عزت سایر افراد نشوند .

6 - حرکت ملی آزربایجان آزادی سندیکاها، مطبوعات، احزاب و حاکمیت دموکراتیک را لازمه ی  سعادت انسانها و حرکت آنها به سوی صلح و امنیت جهانی دانسته و برای نهادینه کردن این ارزشها در جامعه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. 

7 - زبان تورکی (آزربایجانی) بعنوان برجسته ترین مشخصه هویتی، زبان ملی و تاریخی ملت آزربایجان می باشد و لازم است به صورت رسمی در ارکان دولتی و رسانه های عمومی مورد استفاده قرار گیرد و در تدریس  تمام  سطوح درسی و آموزشی از ابتدایی ترین تا عالی ترین سطح به کار گرفته شود. همچنین حرکت ملی آزربایجان حقوق زبانی و استفاده از سایر زبانها را آزاد و محترم میداند. 

8 - حرکت ملی آزربایجان محیط زیست و منابع طبیعی را امانتی در دست انسانها می داند که موظف به استفاده صحیح و حفظ انها می باشد و خواستار برنامه ریزی مناسب و جدی عملی جهت پیش گیری از سوء استفاده و نابودی منابع طبیعی است. 

 9- ملت تورک آزربایجان به شهادت تاریخ یکی از اخلاق مدارترین ملل دنیا  به شمار می رود و طبیعی است که حرکت ملی برخاسته از متن جامعه ی چنین ملتی، باید و لزوما پایبند به اصول اخلاقی، با لحاظ و رعایت عرف – عادات – باورها - بایدها و نباید های برخاسته از سرشت پاک و انسانی این ملت باشد. فعال ملی و یا یک ملتچی واقعی که خود را فدایی راه آزادی ملت خویش میداند باید در مصاف با دشمن نمود یک مبارز تزلزل ناپذیر و مقاوم و در عین حال باهوش و سیّاس باشد. اما در همراهی با همرزمان خود اوج صداقت و فداکاری و پاکی را به نمایش بگذارد. خصوصا در میان توده ی مردم از پاکترینهای جامعه باشد.

یاشاسین آزربایجان

ویرایش نهایی  12 شهریور 1397

                     03 سپتامر 2018


  • مدیر سایت

آیا مطالبه گری بحق ترکها باید با انگهایی مانند پان ترکیسم و تبلیغ علیه نظام بسته شود؟چرا فرزندان آذربایجان و خصوصا قشر تحصیل کرده با دفاع از فرهنگ و هویت انگ پان ترکیسم خورده و حذف میشوند؟

تحلیل هایی خودتان را برای ما ارسال کنید تا منتشر کنیم
  • مدیر سایت

چرا دریاچه ارومیه یا اورمو گولی محروم و مرحوم واقع شد؟

مدیر سایت | چهارشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹ ق.ظ
  • مدیر سایت

  • مدیر سایت

در دیداری که در ۱۶شهرماه ۱۳۹۷  با آیت الله دکتر سید حسن عاملی داشتیم نکته های مهمی را فرموند که در راستای تقویت کانون اویاق-رشت از آن  بهره ببریم و جمله زیبایی از امام حسین (ع)فرموند؛ که ذکر میکنیم

و لکم فتی اسوه

من برای شما الگو هستم دنبالم بیایید 

و لازم به ذکر است علت اینکه قیام امام حسین تا به حال پررنگ است و هر سال که میگذرد پررنگتر میشود فلسفه حق و حقیقت است و این را بدانید راهی که حق باشد انسانی که راهش حق باشد حکومتی که درست کار باشد پابرجا خواهد ماند تا زمانی که پایش را در جای حق بگذارد اما وای به آن روزی که پایش کج شود آن موقع است که وقت انحطاطش خواهد رسید و جوری نابود خواهد شد که فقط اسمش در تاریخ نوشته خواهد شد انسانها و حکومت ها فرقی نمیکند کل یا جزء باید از گذشته گان عبرت بگیریند و فلسفه حقانیت را درک کنند

  • مدیر سایت

به نام آذربایجان به کام آریا پرستان

مدیر سایت | دوشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۴۱ ب.ظ

اختصاصی #انجمن_آذربایجان 


🔸بلیت های بازدید اماکن تاریخی آذربایجان؛


▪️به نام آذربایجان به کام آریاپرستان


▫️"آذربایجان سر ایران است"، جمله ای که هر از چندگاهی در محافل مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و علی الخصوص محافل پان ایرانیستی که دوستدار آذربایجان بدون آذربایجانی و یا هویت ترکی هستند بر سر زبان ها می چرخد و دوباره فروکش میکند. اما وقتی از نمود واقعی و ملموس این سر و سروری آذربایجان در ایران سخن به میان می آید تقریبا هیچ یک از محافل ذکر شده حاضر به حضور آذربایجان در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با هویت واقعی خود نمی شوند.


▫️آذربایجان برای این قسم افراد و جریانات تنها نامی است خشک و خالی که باید با آن پز داد. اما وقتی صحبت از ادای دین به هویت آذربایجان می شود این جریانات به طرز موزیانه ای از کوره در رفته و پاسداری از هویت ترکی و حتی اسلامی آذربایجان را با برچسب های پر رنگ و لعابی همچون تجزیه طلبی، قومگرایی و جاسوسی برای سرویس های اطلاعاتی کشورهای منطقه خفه می کنند.


▫️از دید این محافل آذربایجان فقط به شرطی سر ایران است که هویتی برای خود نداشته باشد. تاریخی برای خود نداشته باشد. حتی اماکن تاریخی برای بازدید گردشگران خارجی نداشته باشد.

در سالی که تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام انتخاب شده است، مسافرین خارجی با قطارهای شبانه بدون اینکه حتی شانس دیدن تبریز را در روز روشن داشته باشند به صورت برنامه ریزی شده توسط سازمان میراث فرهنگی و توسط شرکت های توریستی که سر در آخور این محافل دارند به صورت مخفیانه و با قطارهای تبریز به شهرهای اصفهان، شیراز و یزد فرستاده شوند.


▫️ و یا در دوره های برگزار شده برای تور لیدرهایی که قرار است آذربایجان را به توریست های خارجی معرفی کنند نامی از هویت و زبان ترکی برده نشود و برعکس افکار مسموم #احمد_کسروی و #جواد_طباطبایی به صورت سیستماتیک به خورد مخاطب دوره ها داده شود.

بر روی اسکناس های چاپ شده در کشور هیچ طرحی از آثار تاریخی آذربایجان دیده نشود. و یا در آخرین مورد، بلیت اماکن تاریخی اردبیل به عنوان یکی از مهمترین شهرهای آذربایجان با هویت مختص اسلامی-ترکی باید منقش به آثار باستانی تخت جمشید که هیچ قرابتی با هویت مردم منطقه ندارد باشد.


▫️ آیا #اردبیل، #تبریز، #اورمیه و #زنجان آثار تاریخی مختص به خود ندارند که بلیت های بازدید از اماکن تاریخی این شهرها باید با نقش و نگارهای پان آریائیسم تزئین شود؟آیا هنوز هم محافل پان ایرانیستی می توانند ادعا کنند که آذربایجان سر ایران است؟ 


▫️بله آذربایجان از دید این متوهمین آریاپرست سر ایران است به شرطی که خود را فراموش کند. از دید آنان آذربایجان چون هیچ آثاری از دوره قبل از اسلام و مربوط به هخامنشیان ندارد، با وجود داشتن آثار تاریخی قبل از اسلام که مربوط به دوره تاریخی پیشتر از هخامنشیان بوده ( #تپه_حسنلو در آذربایجان غربی_شهرستان نقده) و با وجود داشتن آثار تاریخی غنی دوره اسلامی باید بایکوت شود. چون ایدئولوژی پان ایرانیستی موجود در مغز پوسیده #پهلویست ها مبدا تاریخی ایران را حکومت هخامنشیان دانسته و الگوی حکومت هخامنشی را با عبور از هویت واقعی منطقه به عنوان نسخه ای برای آینده ایران ترسیم کرده است.


@azar_anjoman

  • مدیر سایت

آیا فعالین ملی- مدنی آذربابجان پان تورکیست هستند؟

مدیر سایت | شنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۰۱ ب.ظ

آیا فعالین ملی - مدنی آذربایجان پان تورکیست هستند ؟ 

          حسن راشدی  : 3 شهریور 1397                        

            یکی از دلایل ناسیونالیستهای افراطی و شوونیست ها جهت تجزیه طلب و پان تورکیست نامیدن فعالین مدنی آذربایجان ، علاقه این فعالین به یادگیری خواندن و نوشتن به زبان مادری  یعنی ترکی و خواستار تحصیل آن در مدارس و دانشگاههای کشور که متکلمین این زبان بیش از ۳۲ میلیون نفر از جمعیت ایران را تشکیل می دهند ، تکلم آنان به زبان اصیل ترکی و پرهیز از بکاربری لغات و کلمات وارداتی و حاکم  غیر ترکی در گفتگوهای روزمره ،‌ بیزاری آنها از جوکهای تحقیر آمیزی که در مورد ترکان و اقوام دیگر ایرانی گفته می شود ،‌ داشتن اشتیاق به آشنایی و مطالعه  آثار ادبی کلاسیک  قرون گذشته و معاصر به زبان ترکی ، فعالیت آنان در دانشگاههای کشور برای اجرای برنامه های ادبی ، فرهنگی – هنری به زبان ترکی و اجرای موسیقی آذربایجانی ،‌ احساس تبعیض آنها به علت عدم سرمایه گذاری کلان و ملی در استانها و مناطق  آذربایجان  شبیه آنچه در شهرهای اصفهان و کرمان و دیگر مناطق مرکزی و فارس نشین صورت می گیرد ،  نگرانی آنان از مهاجرت روز افزون مردم از شهرها و مناطق خوش آب و هوای آذربایجان و دیگر شهرهای ترک نشین  به علت بیکاری به شهرها و مناطق خشک کویری و مرکزی و فارس نشین برای یافتن کار ، اعتراض آنها به خشک شدن دریاچه اورمیه و تبدیل شدن مناطق حاصلخیز آذربایجان به کویر نمک و بی حاصل بر اثر پراکنده شدن نمک این دریاچه با وزش باد در صورت عدم جلو گیری از خشک شدن این دریاچه ، علاقه آنان به مطالعه کتابهایی ادبی ، تاریخی ، شعر  ، داستان و رمانی که در استانهای آذربایجان و دیگر مناطق ترک نشین ایران و یا در جمهوری آذربایجان و ترکیه و به زبان ترکی چاپ می شوند  و خواستار اجرای اصل ۱۵ و ۱۹ و ۴۴ قانون اساسی کشور مبنی بر تدریس زبان و ادبیات ترکی در مدارس ، حقوق برابر همه اقوام کشور بدون توجه به زبان ، نژاد ، رنگ  … و توسعه همه مناطق کشور  می باشد . 

        پان تورکیست و تجزیه طلب نامیده شدن  فعالین مدنی آذربایجان  توسط شوونیست ها بخاطر مسائلی که توضیح داده شد در شرایطی صورت می گیرد که همه امکانات کشور ایران که کثیرالمله بودن و تنوع زبانی آن یکی از خصوصیات بارز آن است و هر کدام از ملل و اقوام  کشور به نسبت کثرت جمعیتشان حق برخورداری از همه امکانات کشور در آموزش و تحصیل به زبان خود تا توسعه آن و استفاده از بقیه امکانات را در حوزه های مختلف دارند تنها در اختیار زبان و فرهنگ فارسی است و آنچیزی که  فعالین مدنی آذربایجان  و دیگر ترکان ایران آرزوی جامه عمل پوشیدن فقط  قسمتی اندک از آن را دارند همکشوریهای فارس زبان ۹۰ سال است که همه آن امکانات را یکجا در اختیار دارند ؛‌ مثلا ترکان ایران با جمعیت  دهها میلیونی خود در حالی که برای تحصیل به زبان خود در مقاطع ابتدایی 40 سال است که چشم به راه اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی هستند  همکشوریهای فارس زبان نه تنها از همه امکانات تحصیلی از پیش دبستانی تا پایان دانشگاه ، کلیه رسانه های گروهی دیداری و شنیداری  و مطبوعات سراسر کشور به زبان خود برخوردار هستند  به تبلیغ همه جانبه این زبان باهزینه های زیاد و با بودجه ملّی کشور که همه ملل و اقوام با زبانها و فرهنگهای متنوع و غنی در آن سهیم و شریکند در داخل و خارج  و از راههای مختلف هم می کوشند ؛ مثل اهدا بورسیه به دانشجویان کشورهای مختلف برای تحصیل زبان فارسی در دانشگاههای داخل کشور و دانشگاههای کشورهای خارجی   ،‌ برگزاری سمینارهای پرهزینه در مورد توسعه زبان فارسی در داخل و خارج  و ایجاد فرهنگستان عریض و طویل زبان و فرهنگ فارسی و بنیاد سعدی نمونه هایی از این تبلیغات و تلاش برای توسعه و گسترش این زبان  در همه زمینه هاست.


  • مدیر سایت

چیکده ای از مشکلات فرهنگی و هویتی ترکهای ساکن لاهیجان

مدیر سایت | شنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۳۵ ب.ظ

چکیده ای از بررسی مشکلات فرهنگی و هویتی آذربایجانیهای(ترکها) ساکن لاهیجان 

بررسی هویت و به ویژه هویت قومی در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است  به طوریکه رشته های گوناگون علمی را جهت بررسی به سوی خود جلب کرده است کشور ایران از جمله کشوری است که در آن اقوام گوناگونی با هم زندگی کرده و در تعامل اند،استان گیلان هم مصداقی از این استانهاست که اقوام زیادی را در خود جای داده و جزء شهرهایی است که جا داردلقب رنگین کمان اقوام را برایش انتخاب کنیم در بین این اقوام گیلگ ها ،ترکها ،تالش ها، کردها، ارمنی ها، تاتها در استان ساکن هستند و در این بین بعد از گیلگها ترکها بیشترین فراوانی را نسبت به بقیه قومیتها در خود استان و شهرها دارند و یکی از تاثیر گذارترین قشر در جامعه سیاسی،اقتصادی گیلان محسوب میشوند حال از میان شهرهای استان گیلان ما لاهیجان را به طور نمونه جهت انجام تحقیقات خود در سال ۹۳ انتخاب کرده بودیم و با پرسشنامه میدانی با روش پیمایش۳۰۰نمونه به روش تصادفی برگزیده و به تحقیق در باره مشکلات فرهنگی و هویتی آذربایجانیهای ساکن لاهیجان پرداختیم  با توجه به نتایج تحقیق آذربایجانیهای ساکن لاهیجان و به ویژه نسل دوم و سوم بخش زیادی از هویت قومی خود و به ویژه زبان خود را از دست داده و یا به صورت محدود استفاده میکنند و دوچار هویت گریزی شدید هستند وقتی از بعضی از آنها سوال میکنی آیا ترک هستی میگویند نه ما ترک نیستیم پدر و مادر ما اصالتا برای فعلا منطقه آذربایجان بودند و ما ترکی بلد نیستیم جالب است آنهایی که ارتباط شدید با منطقه آباء و اجدادی خود دارند نسبت به هویت خودشان آگاهتر هستند و تا حدودی میتواند ترکی صحبت کنند خیلی از آنها از هویت خودشان دور شده اند و اگر زیاد با آنها ارتباط برقرار کنی و در ارتباط باشی خود واقعی را پیدا خواهند کرد وقتی از اسطورهای آذربایجان سوال میکنی فقط ستارخان و باقرخان را میشناسند بعضی ها پایبند به آداب رسوم ترکها هستند و اما خیلی ها نه! اما آینده سیاسی،اجتماعی آذربایجانیهایی که به شهر گیلان مهاجرت کرده اند یا بومی شده اند به کجا خواهد رفت؟آیا ترکهای نسل چهار و پنج خود را ترک خواهند دانست؟هویت خودشان را حفظ خواهند کردند؟چه کسانی به این قشر از جامعه باید آگاهی سیاسی بدهد؟آیا آینده سیاسی و اجتماعی ایران و سیاستی که دولت انتخاب کرده از زمان پهلوی تا به حال حذف قومیت هاست؟به نظر شما اگر قومیت ها حذف شوند یا در آسیمیلاسیون نگه داشته شوند و همه مردم ایران با هویت فارس یا دولت یکپارچه واحد فارس باشند همه چیز عالی خواهد بود؟

این بیوگرافی در سال ۹۳ توسط مدیر کانون اویاق-رشت نوشته شده است


تحلیل های خودتان را برای ما ارسال کنید

  • مدیر سایت
filesell filesell