منشور وحدت ملی آذربایجان

«اولو تانرینین آدی ایله»

 

منشور وحدت حرکت ملی آزربایجان

(ترجمه)

 

قیام برعلیه نابرابریها، بی عدالتیها و تبعیضها، با هدف استقرار دموکراسی و حاکمیت دولت حقوق، در سرزمینی که ایران نامیده می شود از قیام مردمی در شهر تبریز آغاز و پس از مدتی کوتاه به سایر شهرها کشیده شده و منجر به انقلاب و سرنگونی رژیم شاهنشاهی گردید. اینک پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب، هیچ یک از آمال ملتها و در راس آن ملت آزربایجان که نقش به سزایی در پیروزی انقلاب داشت به ثمر نرسیده است. 

در حال حاضر خواستهای ملت تورک آزربایجان برای رسیدن به آزادی و بهره مندی از رفاه و عدالت اجتماعی، داشتن امنیت و امید به آینده ای بهتر در بستری از احترام به همزیستی چند فرهنگی هرگز تحقق نیافته است. برعکس اوضاع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و حتی اخلاقی، به بن بست رسیده است.

چنانکه در هیچ دین، ایدئولوژی، عرف و قانونی، تحقیر و تمسخر دیگر ملتها پذیرفتنی نیست هنوز هم شاهد هستیم در این جغرافیای سیاسی ملت تورک و سایر ملل و اقوام غیر فارس همواره در معرض تحقیر قرار دارند و از ابتدایی ترین حقوق انسانی نیز برخوردار نیستند. 

مواجهه غیر انسانی فوق الاشاره  در راستای سیاست یکسان سازی با هدف استحاله  فرهنگ و هویت ملی تورک آزربایجانی در یکصد سال اخیر از خاندان پهلوی آغاز و با روشهای متفاوت تا زمان حال ادامه پیدا کرده است و سقوط سلطنت خاندان پهلوی هرگز به از میان رفتن تبعیض و ستم ملی منجر نشده، بلکه شکل ظاهری حاکمیت تغییر نموده و ماهیت ضد تورک آن حفظ و گسترش یافته است و به جد می توان گفت که سیستم نژاد پرست حاکم دنباله روی رژیم شوونیستی پهلوی بوده است. 

در طول دوران حکومت جمهوری اسلامی نیز شاهد تجزیه آزربایجان به استانهای کوچکتر، تحریف حدود و اسامی جغرافیایی به نفع شوونیسم فارس با هدف اختلاف افکنی میان ملت آزربایجان و اقوام و ملل همسایه و زمینه سازی برای درگیری های آتی با امید به تحلیل بردن پتانسیل آزادی خواهانه ی ملل تحت ستم و در نهایت تداوم اسارت آنان در درون زندان ملل، تاراج و از بین بردن میراث باستانی، تاریخی و فرهنگی آزربایجان در تمامی  شهرهای آزربایجان از جمله تبریز، اورمو، اردبیل، زنجان، همدان، اراک، قزوین، قم، قروه، بیجار، سونقور(سنقر)، اهر، سراب، مراغه، آستارا، انزلی ، خیاو(مشکین شهر)، کلیبر، خوی، تیکان تپه (تیکاب)، سینان داش (سنندج)، سویوق بولاق(ماهاباد)، سولدوز(نقده)، ماکو، سالماس و...  بودیم که به بهانه های مختلف تخریب و به یغما برده شده و یا تبدیل به مراکز درآمد تعدادی  مشخص  شده اند. هم زمان اقتصاد آزربایجان را چنان زمین گیر و فلج نموده اند و عرصه را بر سرمایه گذاران و تولید کننده گان تنگ کرده اند تا ناگزیر به مهاجرت از آزربایجان شوند.  

در طول نزدیک به چهل سال اخیر حتی یک طرح زیر بنایی کلان  در جهت توسعه اقتصادی آزربایجان اجرا نشده است، منابع و ثروتهای طبیعی آزربایجان مانند معدن سونگون، معادن طلای تیکان تپه، سراسکند(هشترود) و اندریان، به سرعت در حال یغما و نابودی است. خشکاندن دریاچه اورمو، عدم اجرای اصول مترقی قانون اساسی مبنی بر حق آموزش و تحصیل به زبان مادری، عدم وجود رسانه جمعی( دیداری، شنیداری، نوشتاری) به صورت سرتاسری به زبان تورکی و متناسب با فرهنگ ملت تورک آزربایجان از دیگر مطالبات تحقق نیافته ای است که نه تنها چشم اندازی برای تحقق آن دیده نمی شود بلکه در هر فرصت و وسیله ای تورک آزربایجانی مورد تحقیر و اهانت سیستماتیک  قرار میگیرد. به طور مثال توهین روزنامه حکومتی ایران، که منجر به قیام میلیونی ملت آزربایجان در نیمه اول خرداد سال 1385 شد و با شعار ماهیتی"هارای هارای من تورکم" خط بطلانی کشید بر حدود یک قرن سیاست آسمیلاسیون شوونیسم فارس با امید نابودی ملت تورک آزربایجان. و به موازات آن، مظالم اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی- سیاسی و همچنین تاراج منابع روزمینی و زیرزمینی و سرزمینی آزربایجان با شدت و حدت تمام بدون وقفه ادامه دارد.

و هزاران مصیبت و فلاکت دیگر نیز گریبان گیر آزربایجان است که توضیح آن نیازمند قلم فرسایی های بسیار می باشد. 

تورک آزربایجانی در این پروسه تاریخی حوادث تلخ متعددی را تجربه کرده و خواستهای خود را به دفعات در زمانهای مختلف به اشکال مدنی گوناگون مطرح و مستند نموده است. در نهایت ملت و اندیشمندان آزربایجان تداوم عناد ورزانه مظالم گوناگون از جمله توطئه ننگین خشکاندن دریاچه اورمو را به عنوان مواجهه ی نا امید کننده نژاد پرستان فارس و سیستم شوونیستی با مطالبات  و حتی بقای ملی خویش تلقی می نماید واعلام می دارد با لحاظ برخوردهای سرکوبگرانه و غیر انسانی دستگاههای امنیتی در مقابل مطالبات و اعتراضات بر حق و مسالمت آمیز و مدنی ملت آزربایجان، باب هر گونه تعامل نا برابر  تا به رسمیت شناخته شدن هویت ملی آزربایجان و محقق شدن بخشهایی از حقوق حقه و قانونی ملت آزربایجان منتفی است. 

و هر گونه مذاکره ای را موکول به شرایطی میداند که با یَد قدرت ملت آزربایجان پشتوانه ی لازم و کافی در عقبه ی هر مذاکره کننده ی حرکت ملی آزربایجان بوده باشد. 

آزربایجان راه خود به سوی سعادت و آزادی را تمییز داده و در باب چه باید کرد با آگاهی و شعور و به دور از هر گونه ساده انگاری  و فرصت دادن به دست دشمنان، دیگر فریب وعده ها و مستمسکه های دروغین را نخواهد خورد و با تکیه بر موازین حقوق بین الملل و هویت ملی و پیشینه تاریخی خود در حرکتی یک پارچه فقط و فقط به منافع و آینده خود اندیشیده و پیش خواهد رفت و بازیچه و نردبان هیچ فرد و گروه  و جریانهای سوء استفاده محور مرکز گرا نخواهد شد . 

انسان آزربایجانی به واسطه آگاهی از حقوق  "ملی" ، "انسانی" ، "طبیعی" و حقوقی که پروردگارش به او داده و بازپس گرفتنی نیست و همچنین حقوقی که به واسطه عضویتش در جامعه بشری و براساس موازین حقوق  بین الملل از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر - اعلامیه جهانی حقوق کودک - کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی - کنوانسیون حقوق فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی – کنوانسیون حقوق زنان – کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی وسایر اعلامیه ها و معاهدات بین المللی کسب نموده ، خود را صاحب حق می داند و کسی نمی تواند با استناد به تفاوت فرهنگ ، زبان و ملیت در حق او اجحاف کند و تحت عنوان "امت واحده" ، " تمامیت ارضی" و تحمیل زبان فارسی جهت "وحدت ایران" او را خرده فرهنگ قلمداد نموده و از بسیاری از حقوق مسلم خود محروم و حیثیت و غرور ملی او را پایمال  کند. انسان آزربایجانی عدم احقاق خواستهایش  را مصداق نقض آشکار فرامین الهی و حقوق بشر و نمونه بارز نژاد پرستی سیستم حاکم  ایران می داند و برای بدست آوردن حق تعیین سرنوشت خود که جزء مصادیق قواعد آمره بین المللی است مبارزه می نماید . 

در این مرحله از مبارزه لازم است تا تمامی گروهها و تشکلهای فعال در بستر حرکت ملی آزربایجان به همراه اقشار جامعه با هر طرز فکر و اندیشه ای مبتنی بر حقوق ملی، تمامی تفاوتهای  سلیقه ای را کنار گذاشته و با رعایت اصول دمکراتیک همه باهم برای یک هدف به مثابه جبهه ایی واحد، حول محور وطن و ملت گرد هم آیند و به هیچ چیز به غیر از منافع آزربایجان فکر نکنند. ضمن اظهار برادری و حمایت همه جانبه از حقوق ملی- مدنی و فرهنگی اقوام تورک و سایر اقوام همسایه و تحت ستم نیز چنین انتظاری در قبال خواستهای مدنی شان داریم و اعلام می کنیم که از تمامی حرکات حق طلبانه دموکراتیک و دموکراسی خواهانه به شرط احترام متقابل و به رسمیت شناختن حقوق ملی- سرزمینی سایر ملل و اقوام، حمایت می نماییم.

ملت آزربایجان آگاه به هویت ملی خویش می باشد، ملتی که بر اثر پروسه تاریخی هزاران ساله بوجود آمده و تمام تعریف های حوزه سیاسی مرتبط با ملت و تفکر حقوق اصالت عیان و اصالت اراده ملت در حوزه حقوق، ملت بودن  آزربایجان را همپوشی و ثابت می کند. ملتی که دارای فرهنگ و تجربه دولت داری  بوده و آحاد جامعه ی آن غم ها و آرزوهای مشترک داشته و برنامه ای مشترک برای آینده دارند و با توجه به قواعد آمره بین المللی حق حاکمیت بر سرنوشت خود و تاسیس دولت-ملت  مدرن را حق مسلم خویش می دانند و برای رسیدن به این مقصود، خود را محق به استفاده از تمامی روشهای مبارزاتی می دانند اما با تکیه بر خود آگاهی ملی و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی استراتژی متقابل مقاومت فرهنگی را انتخاب نموده واز کلیه روشهای مبارزه  مدنی از جمله حرکات اعتراضی مسالمت آمیز، اقدامات سمبولیک، اقدامات آموزشی و پرورشی و تربیتی و روشنگری، مبارزه منفی، اقدامات نخبگان و فعالیتهای لوبیستی و مهمتر از همه اقدام برای "همبستگی ملی" بهره می جوید. ما اتحاد و همبستگی ملی را تنها راه و رمز موفقیت می دانیم و بدینسان همگان را به اتحاد ملی دعوت می نماییم. این همبستگی می تواند با در نظر گرفتن شرایط امنیتی موجود به شرط حفظ امنیت افراد در گروههای کوچک و بزرگ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، ورزشی باشد. 

فعالین حرکت ملی آزربایجان در شرایط فعلی کارشکنی ها و تهاجمات مستقیم سیستم تمامیت خواه و نهاد های ن‍‍‍ژاد پرست  فارس و غرض ورزان به همگرایی و وحدت فکری و عملی نخبگان حرکت ملی آزربایجان را بزرگترین مانع در همبستگی مبارزاتی بر علیه جریانهای نژاد پرست و مخالفان حق تعیین سرنوشت و سعادت ملت آزربایجان می دانند. لذا به نظر اکثر فعالان حرکت ملی آزربایجان ضروری است تا حرکت با تبیین شرایط ، اصول پذیرفته شده از طرف اکثر فعالان را وجه مشترک حرکت قرار دهد، زیرا که تکیه بر اصول و اهداف مشترک می تواند میزانی را برای شناسایی گروه های نفوذی و انحرافی که می خواهند با مانور روی کف مطالبات ملت آزربایجان همبستگی ملی آنها را برای هدف هایی غیر از آمال ملی آزربایجان بسیج کنند به دست دهد و از طرفی خط قرمز و مشخصه ای برای شناخت فعالین حرکت ملی آزربایجان باشد. 

در همین راستا  جمعی از فعالین سرشناس و با سابقه در بطن حرکت ملی آزربایجان در هماهنگی و اجماع برای تبیین خواستهای بنیادین حرکت ملی آزربایجان، اصول و اهداف مشترک  جهت اتحاد و انسجام فعالین حرکت ملی آزربایجان را در نه ماده به شرح ذیل اعلام می نمایند : 

 

1 - حرکت ملی آزربایجان یک حزب و یا تشکیلات نیست بلکه جریانی "مدنی" و مدرن است که مبارزه با نژاد پرستی و تلاش برای بدست آوردن حق تعیین سرنوشت ملت تورک آزربایجان و دفاع در برابر تهاجمات به منافع ملی را جزء مصادیق بارز قواعد آمره بین المللی دانسته و با تکیه بر اصول دموکراسی به خصوص پلورالیسم و تولرانت ملی، سیاسی و مذهبی برای احقاق حقوق فردی و ملی ملت آزربایجان مبارزه می کند واز اهداف آن تحقق عدالت و بازسازی هویت ملی، حفظ ارزشها، باورها، عرفها، عادات، نمادها و میثاقهای ملت آزربایجان و در راس آنها حق تعیین سرنوشت و حاکمیت بر مقدرات خویش میباشد.

۲ - انسجام سرزمین تاریخی آزربایجان و حق احیا و تسلط کامل بر آن جزء حقوق مسلم ملت آزربایجان بر اساس نُرم های حقوق طبیعی و بین الملل بوده و جزء اصول لاینفک و بلامنازع حرکت ملی آزربایجان میباشد.

3 - آزربایجان سرزمینی استراتژیک، منعم و از تمام جهات طبیعی و زمین شناختی فوق العاده غنی می باشد که با برنامه ریزی صحیح مبتنی بر آینده نگری با اتکا بر اساسی ترین سرمایه آزربایجان یعنی ملت پر استعداد و با شعورش می تواند عالی ترین سطح رفاه را برای ملتش به ارمغان آورد. حرکت ملی آزربایجان برای حصول منافع ملی و صرف درآمدهای ملی جهت توسعه و پیشرفت آزربایجان را سیستم اقتصاد آزاد و منافع مشترک تجاری در ارتباط دوستانه با تمامی ملل جهان می داند . 

4 - حرکت ملی آزربایجان جریانی عدالت محور می باشد و به ابناء بشر فارغ از نژاد و جنسیت به عنوان انسان نگریسته و به حقوق فردی و اجتماعی انسانها بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق بشر و میثاق های آن معتقد و پایبند می باشد و آنها را محترم، قابل قبول و قابل اجرا می داند و حقوق زنان را از مردان متمایز نمی کند. زنان محق برخورداری از حقوق یک انسان کامل طبق کنوانسیون حقوق زنان هستند. 

5 - حرکت ملی آزربایجان با ایمان به آزادی فکر و عقیده، باورهای دینی و معنوی انسانها را محترم می داند و تمامی افراد را در انجام امور دینی و بیان افکار و عقاید  خود آزاد می داند به شرطی که مزاحم و ناقض آزادی و عزت سایر افراد نشوند .

6 - حرکت ملی آزربایجان آزادی سندیکاها، مطبوعات، احزاب و حاکمیت دموکراتیک را لازمه ی  سعادت انسانها و حرکت آنها به سوی صلح و امنیت جهانی دانسته و برای نهادینه کردن این ارزشها در جامعه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. 

7 - زبان تورکی (آزربایجانی) بعنوان برجسته ترین مشخصه هویتی، زبان ملی و تاریخی ملت آزربایجان می باشد و لازم است به صورت رسمی در ارکان دولتی و رسانه های عمومی مورد استفاده قرار گیرد و در تدریس  تمام  سطوح درسی و آموزشی از ابتدایی ترین تا عالی ترین سطح به کار گرفته شود. همچنین حرکت ملی آزربایجان حقوق زبانی و استفاده از سایر زبانها را آزاد و محترم میداند. 

8 - حرکت ملی آزربایجان محیط زیست و منابع طبیعی را امانتی در دست انسانها می داند که موظف به استفاده صحیح و حفظ انها می باشد و خواستار برنامه ریزی مناسب و جدی عملی جهت پیش گیری از سوء استفاده و نابودی منابع طبیعی است. 

 9- ملت تورک آزربایجان به شهادت تاریخ یکی از اخلاق مدارترین ملل دنیا  به شمار می رود و طبیعی است که حرکت ملی برخاسته از متن جامعه ی چنین ملتی، باید و لزوما پایبند به اصول اخلاقی، با لحاظ و رعایت عرف – عادات – باورها - بایدها و نباید های برخاسته از سرشت پاک و انسانی این ملت باشد. فعال ملی و یا یک ملتچی واقعی که خود را فدایی راه آزادی ملت خویش میداند باید در مصاف با دشمن نمود یک مبارز تزلزل ناپذیر و مقاوم و در عین حال باهوش و سیّاس باشد. اما در همراهی با همرزمان خود اوج صداقت و فداکاری و پاکی را به نمایش بگذارد. خصوصا در میان توده ی مردم از پاکترینهای جامعه باشد.

یاشاسین آزربایجان

ویرایش نهایی  12 شهریور 1397

                     03 سپتامر 2018

.

ورود به سایتتبلیغات (2)

محل قرار گیری تبلیغات شما

محل قرار گیری تبلیغات شما

محل قرار گیری تبلیغات شما

محل قرار گیری تبلیغات شما

سخن گیلکی

درج سخن فرهنگی کوتاه به زبان گیلکی

سخن تالشی

درج سخن فرهنگی کوتاه به زبان تالشی

سخن ترکی

درج سخن فرهنگی کوتاه به زبان ترکی

سخنی پند آموز

امام على سلام الله علیه :
مَنْ حَسُنَتْ خَليقَتُهُ طابَتْ عِشْرَتُهُ؛

هر كس خوش اخلاق باشد، زندگى‏اش پاكيزه و گوارا مى‏گردد.