تیم فوتبال دایاق وابسته به کانون اویاق

تیم فوتبال دایاق وابسته به کانون اویاق

تیم فوتبال سبلان ترکهای رشت

تیم فوتبال سبلان ( ترکهای ساکن رشت ) در حال تمرین در زمین ورزش شهرداری رشت. 13 اسفند 95

تراکتور برای ما ترکها فقط تیم نیست بلکه یک هویت است(دانشجویان ترک گیلان)

ورود به سایتتبلیغات (2)

محل قرار گیری تبلیغات شما

محل قرار گیری تبلیغات شما

محل قرار گیری تبلیغات شما

محل قرار گیری تبلیغات شما